Tags: Radwanice ograniczenie wody

RADWANICE. Muszą oszczędzać wodę

– Z powodu długotrwałej suszy oraz drastycznego obniżenia poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, wystąpił bardzo duży deficyt wody na ujęciach wodnych – informuje wójt gminy Radwanice Paweł Piwko. – W związku z powyższym apeluję do społeczeństwa o ograniczenie używania wody pitnej do celów gospodarczych. Mieszkańcy powinni ograniczyć zużycie wody, między innymi, przy podlewaniu ogródków, myciu pojazdów,…