Tags: rada miejska Przemków

PRZEMKÓW. Rada miejska na „nie” w sprawie planu ochrony PPK

Większością głosów przemkowscy radni negatywnie zaopiniowali wczoraj projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczący planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. – Nie zgadzamy się z pewnymi zapisami zawartymi w tym projekcie – mówi Janusz Matuszak, przewodniczący rady miejskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu przemkowskiej uchwały, plan ten negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gminy. Utrudnia, a nawet w niektórych…

PRZEMKÓW. Burmistrz i radni zablokowali nowe taryfy opłat za wodę

Rada Miejska w Przemkowie odmówiła zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Nowe taryfy przedstawiło burmistrzowi gminy do zatwierdzenia Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne, które – zgodnie z ustawą – powinno to zrobić na 70 dni przed planowanym dniem wejścia tych opłat w życie. Dotyczyły one okresu od 14 sierpnia 2014 r. do 13…