Tags: rada gospodarcza

JAWOR. Jaki interes, taka nauka

Wypracowanie trwałego modelu współpracy lokalnych firm z jaworskimi szkołami oraz programy wsparcia przedsiębiorczości, praktyczna nauka zawodu i klasy patronackie – to tematy, jakie zdominowały przebieg drugiego spotkania przedstawicieli największych jaworskich firmy oraz instytucji otoczenia biznesu, zrzeszonych w Radzie Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Jawora. W spotkaniu wziął też udział Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.…

JAWOR. Będą doradzać burmistrzowi

W Jaworze powstała Rada Gospodarcza. Doradzać burmistrzowi będą przedstawiciele jaworskich firm oraz instytucji. – Powołałem Radę Gospodarczą, aby stała się forum wymiany myśli i poglądów na tematy związane z gospodarką naszego miasta. – mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora. Zadaniem Rady Gospodarczej będzie opiniowanie i doradzanie burmistrzowi w kluczowych sprawach dotyczących sfery gospodarczej miasta. Jej członkowie…

GŁOGÓW. Rozmawiali o inwestycjach i szkoleniach

Remont ulicy Rudnowskiej i związane z tą inwestycją objazdy, a także możliwość szkolenia pracowników na potrzeby lokalnego biznesu były, między innymi, tematem wczorajszego spotkania w ratuszu Rady Gospodarczej działającej przy prezydencie Głogowa. – Rozmawiano również o rozbudowie obiektów spółki Chrobry Głogów oraz o ożywieniu Starego Miasta – dodaje Marta Dytwińska-Gawrońska, doradca prezydenta ds. kontaktów społecznych. Poza tym, przedstawiono uczestnikom spotkania budżet…