Tags: Rada gospodarcza prezydium Głogów

GŁOGÓW. Rada Gospodarcza ma szefów i zaczyna działać

Przedsiębiorcy skupieni w Radzie Gospodarczej działającej przy prezydencie Głogowa wybrali prezydium rady. Przewodniczącym został Andrzej Wójcik (NTI Sp. z o.o.), a jego zastępcami Piotr Maniara (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej) oraz Janusz Piechocki (PW J.Piechocki). Posiedzenie, podczas którego przyjęty został także regulamin rady, odbyło się wczoraj w ratuszu. Spotkanie z władzami Głogowa było także okazją do rozmów na temat sytuacji lokalnych…