Tags: rada gminy Grębocice

GRĘBOCICE. Absolutorium dla wójta po raz 14

14 raz z rzędu Wójt Gminy Grębocice otrzymał absolutorium od rady gminy. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie. Wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński  otrzymał od rady absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. – Należy podkreślić, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Gminy Grębocice za rok 2015.  Ta pozytywna opinia to wspólna zasługa.…