Tags: rada aktywności społecznej

W Polkowicach powstanie Rada Aktywności Społecznej

Przedstawiciele polkowickich organizacji pozarządowych zawiązali Komitet Honorowy na rzecz rozwoju aktywności społecznej mieszkańców. Powstanie Rady Aktywności Społecznej to inicjatywa burmistrza Polkowic. W minionych czterech latach gmina wsparła 41 lokalnych stowarzyszeń zajmujących się działalnością społeczną i sportową kwotą ponad 18 mln 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że miesięcznie na jedną osobę korzystającą z oferty tych organizacji,…