Tags: Polkowice burmistrz studenci

POLKOWICE. Stypendia dla zdolnych studentów

20 studentów na stałe zameldowanych w gminie Polkowice otrzymało stypendia (po około 1400 zł brutto) za wysokie wyniki w nauce w roku akademickim 2013/2014. Wręczył je dziś burmistrz Wiesław Wabik. Finansowe wsparcie otrzymali: Joanna Kieloch, absolwentka studiów licencjackich na  Uniwersytecie w Zielonej Górze , na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Paulina Świerzewska, studentka Uniwersytetu…