Tags: podstrefa głogowska nieruchomości

GŁOGÓW. Podstrefa większa

Głogowskie tereny należące do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały powiększone o ponad 60 hektarów. Część z nich już zagospodarowano.  – Na wniosek prezydenta miasta Rafaela Rokaszewicza teren ten powiększono o nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Głogów oraz o podobne nieruchomości, które są własnością gminy – informuje…