Tags: pochówki

LEGNICA. Trzy tuziny takich pogrzebów

Kontrola Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wymusiła na radnych podjęcie uchwały dotyczącej zasad grzebania osób na koszt miasta. W ubiegłym roku przeprowadzono 36 takich pochówków. Pogrzeby osób bezdomnych, samotnych, pozbawionych rodziny albo nieobjętych ubezpieczeniem społecznym organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielenie zamówienia publicznego. Uchwała precyzuje, że pochówek powinien być dokonany na cmentarzu komunalnym w…