Tags: pobyt

Noc w izbie wytrzeźwień coraz droższa

Legniccy radni postanowili podnieść niektóre wynagrodzenia i opłaty. Na liście zmian znalazła się m.in. stawka za pobyt w izbie wytrzeźwień. Na ostatniej sesji rady miejskiej dobrych nowin mogli wysłuchać członkowie zawodowych rodzin zastępczych i opiekunowie w oddziałach przedszkolnych. Pierwsi otrzymają wyższe wynagrodzenie. W Legnicy działają dwie rodziny zastępcze, pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. W myśl decyzji…

GŁOGÓW. 300 złotych za izbę wytrzeźwień

300 złotych to maksymalna kwota, jaką – zgodnie z ustawą – można pobrać za pobyt w izbie wytrzeźwień i tyle obecnie trzeba zapłacić w Głogowie. Do tej pory było to 250 zł. Ale, jak przekonywały władze miasta, nawet ta maksymalna kwota nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania placówki. Wiadomo też, że część bywalców izby nigdy nie…