Tags: pobocze drogi

Będą ścinać pobocza dróg

Prawie pół miliona złotych przeznaczono w tym roku w budżecie powiatu polkowickiego na wykonanie ścinki poboczy przy wszystkich drogach należących do tego samorządu. Jest to jedno z dodatkowych, poza remontami, zadań w tym zakresie. Dlaczego ścinanie poboczy jest ważne? – To najtańszy i najszybszy zabieg drogowy, pozwalający chronić nawierzchnię dróg przed wodami opadowymi i rozmarzaniem…