Tags: po angielsku

Studenci z zagranicy wybrali PWSZ

Młodzież z Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch przyjechała do Legnicy w ramach programu Erasmus+, by uczyć się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona. Studenci mają już za sobą zwiedzanie nadkaczawskiego miasta, teraz przyszedł czas na zajęcia. W sumie legnicka uczelnia gości 44 studentów z czeterech europejskich krajów. Młodzież przyjechała do miasta na kilka dni…