Tags: plastyka

Nowe pracownie w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach

O trzy nowoczesne pracownie: multimedialną, plastyczną i muzyczną wzbogaci się Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach. Gotowe będą jesienią. Prace zostaną wykonane w ramach projektu GOK-u pn. „Efektywna edukacja kulturalna”. – Zostaną zakupione meble, sztalugi, pianino cyfrowe i sprzęt multimedialny – wymienia Anna Adamus-Krawczyk z Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach. – Głównym celem zadania jest wprowadzenie…

JAWOR. Pomogą rozwijać pasje

Ruszył nabór do sekcji artystycznych. Każdy, kto chce nauczyć się grać na instrumencie, nauczyć malować farbami, czy dowiedzieć się, jak zrobić tornado w butelce może przyjść na otwarty dzień w Jaworskim Ośrodku Kultury. – Chcemy edukować poprzez sztukę – mówi Maja Szatkowska, manager ds. artystycznych w Jaworskim Ośrodku Kulutry. – Uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć…