Tags: obszary OSN

JAWOR/REGION. Szkolenie dla rolników

 Rolnicy z regionu, którzy prowadzą działalność na terenach, na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu do wód powierzchniowych i gruntowych, będą mogli wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu. Tematem spotkania będą zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, które jest zrealizowane w ramach poddziałania pn.„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”…