Tags: obiekty kultury

55 milionów na dolnośląskie obiekty kultury

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczył prawie 55 mln złotych na inwestycje związane z kulturą. Na liście ponad stu obiektów, które otrzymają dofinansowanie, dwadzieścia znajduje się w naszym regionie, głównie na terenach wiejskich. Budowa świetlicy integracyjno-terapeutycznej w Budziwojowie, budowa sanitariatów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rzeszówku, remont świetlicy wiejskiej w Wilczycach czy budowa wiejskiego Domu Kultury…