Tags: NWZ

KGHM: bez zmian po walnym

W siedzibie KGHM spotkali się dziś akcjonariusze spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie Skarbu Państwa, który postanowił dokonać zmian w składzie rady nadzorczej firmy. W dzisiejszym NWZ uczestniczyło 413 akcjonariuszy posiadających łącznie 63 proc. kapitału akcyjnego przedsiębiorstwa. Punktem porządku obrad, który z oczywistych względów wywołał największe zainteresowanie, były plany głównego akcjonariusza dotyczące personalnych…