Tags: Nowy szef ZG Lubin

KGHM. Nowy szef ZG Lubin

Krzysztof Tkaczuk nie jest już dyrektorem naczelnym Zakładów Górniczych Lubin. Został mianowany dyrektorem naczelnym do spraw produkcji górniczo-hutniczej w Centrali KGHM. Wcześniej stanowisko to piastował Paweł Markowski. Miejsce Tkaczuka w zarządzie ZG Lubin zajął Marek Marzec, zawiadujący do tej pory sprawami technicznymi kopalni. Nowym dyrektorem do spraw technicznych został tu Jan Czaja.