Tags: nowe miejsca pracy

Sitech postawi nową halę

Jeszcze w tym roku Sitech rozpocznie budowę nowej hali produkcyjnej w Głogowie. Zatrudnienie znajdzie w niej co najmniej 200 osób.  Głogowski oddział Sitechu w tej chwili zapewnia pracę 150 osobom. Nowa hala, która powstanie w Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej, zwiększy tę liczbę ponad dwukrotnie. Produkowane będą w niej części foteli do samochodów takich marek jak: Audi, Skoda i…

ASP Polska będzie rekrutować

Kilkadziesiąt osób znajdzie pracę w głogowskim zakładzie ASP Polska. Firma chce ich przyjąć w przyszłym roku. Władze Głogowa podpisały z ASP Polska list intencyjny (fot. poniżej) dotyczący inwestycyjnego wsparcia przedsiębiorstwa przez samorząd. Zgodnie z jego zapisami, w zamian za stworzenie nowych miejsc pracy w zakładzie ulokowanym w Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej miasto zaoferuje ASP m.in. ulgi w…

REGION. Nowe miejsce pracy w legnickiej strefie.

Zezwolenia pozwalające na dalsze prowadzenie działalności, jak i rozszerzenie produkcji otrzymało 16 firm z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy zadeklarowali zainwestowanie blisko miliarda złotych, stworzenie ponad 500 miejsc pracy i utrzymanie 6 444 etatów. Nowe inwestycje polegać będą przede wszystkim na zwiększeniu powierzchni produkcyjnej i zakupie urządzeń nowej generacji, które pozwolą na poprawienie konkurencyjności firm…