Tags: nieuczciwe firmy

2,7 mln zł kary za sprzedaż na pokazach

Za nieuczciwe firmy zapraszające na bezpłatne badania, które okazują się tak naprawdę pokazem handlowym a ich jedynym zadaniem jest sprzedanie towaru zabrał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właśnie nałożył na jedną z nich karę w wysokości 2,7 mln zł! – To bardzo ważna decyzja i jedna z wyższych w historii UOKiK kar nałożonych na…