Tags: niesamodzielni

500+ dla osób niesamodzielnych 

Ponad 66 tysięcy osób na Dolnym Śląsku, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a ich dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto będzie mogło złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze z ZUS. Jest kilka warunków. Świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz do osób, które…