Tags: niepełnosprawne dzieci

JAWOR. Powstaje przedszkole dla niepełnosprawnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze, działający przy ul. Paderewskiego 6, zamierza od 1 września otworzyć Specjalne Przedszkole dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Podstawą przyjęcia będzie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Placówka zapewni specjalistyczną i kompleksową terapię, opiekę oraz odpowiednią bazę. – Z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego oraz jego możliwości…