Tags: niepełnosprani

Liczyły się uśmiechy i integracja

W kręgielni RCS zjawili się zawodnicy z pięciu warsztatów terapii zajęciowej z całego powiatu, byli reprezentanci „Słoneczka”, „Uśmiechu”, „Promyka”, Przytuliska” i „Akademii życia” oraz kibicujący im przyjaciele.