Tags: Nielubia projekt pożyteczne wakacje

Skończyły się „pożyteczne wakacje”

„Pożyteczne wakacje” to nazwa projektu, który był realizowany w Nielubi. Uczestniczyło w nim 25 dzieci. W projekcje wzięły dział dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Uczestnicy rozpoczęli wakacje wyjazdem do sali zabaw w  Zielonej Górze. Potem były kolejne wycieczki  do Boszkowa i Ostaszowa. Ostatni wyjazd był do Głogowa. Dzieci udały się w rejs statkiem…