Tags: niedozwolone klauzule

Podszywają się pod Orange

– Mam 93 lata, niedowidzę i niedosłyszę. Uwierzyłam w to, co mówiła kobieta przez telefon i w to, co mówił kurier – to jedna ze skarg na spółkę Telekomunikacja Stacjonarna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął dwa postępowania przeciwko temu przedsiębiorcy. Jeden z zarzutów dotyczy podszywania się pod dotychczasowego operatora. UOKiK sprawdził działania Telekomunikacji Stacjonarnej…