Tags: modelowa

MON: Prezydent na służbie, miasto modelowe

Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało wyniki ubiegłorocznej kontroli z zakresu zadań obronnych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego. W raporcie wysocy oficerowie wskazali Legnicę jako przykład modelowego opracowania dokumentacji i funkcjonowania stałego dyżuru prezydenta. Kontrola MON odbyła się we wrześniu ub.r., ale przedstawiciele resortu dopiero teraz podsumowali jej wyniki w urzędzie wojewódzkim. Na liście odwiedzanych przez oficerów…