Tags: Minsterstwo Gospodarki

JAWOR. Powstaną nowe miejsca pracy

Powstanie strefa ekonomiczna – miejsce dla inwestorów i nowe miejsca pracy. – Za chwilę nastąpi ważny dla Jawora moment podpisania porozumienia w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3-Jawor – mówi burmistrz Emilian Bera. W utworzeniu położonego na terenie Jawora i Męcinki obszaru inwestycyjnego siły połączyły Ministerstwo Gospodarki, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polska Agencja Informacji…