Tags: ministerstwo zbiórka

REGION. Uwaga, zbiórki publiczne po nowemu

Do tej pory, aby publicznie zbierać datki w gotówce albo w naturze na z góry określony cel, potrzebne było urzędowe pozwolenie, np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy starosty. Od 18 lipca można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zainteresowani powinni zapamiętać: www. zbiorki.gov. pl – to adres, pod którym zamieszczane będą wszelkie zgłoszenia,…