Tags: ministerstwo funduszy i polityki regionalnej

Czy norweskie granty trafią do Legnicy?

Legnica stara się o pieniądze z funduszy norweskich, które można wykorzystać m.in. na podniesienie jakości życia mieszkańców, ochronę powietrza, rewitalizację obszarów zielonych czy inteligentne zarządzanie miastem. Nad Kaczawą pracują już nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektów, co jest wymagane na drugim etapie programu. 213 projektów zgłoszono do programu Rozwój Lokalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,…