Tags: minister edukacji

Minister edukacji w KGHM

Anna Zalewska, minister edukacji, gości dziś w Lubinie na zaproszenie władz KGHM. Spółka zorganizowała konferencję pt. „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, podczas której zaprezentuje swoje plany udziału w rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zagłębiu Miedziowym. Do udziału w trwającej właśnie konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych oraz regionalnych szkół. Podpiszą oni…

Minister Edukacji Narodowej w sprawie głogowskiej „Przyrodniczej”

Minister Edukacji Narodowej rozpatrzył zażalenie starosty głogowskiego na postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zawierające negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji przez powiat Technikum nr 6 w Głogowie. I w całości je uchylił przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.  „W ocenie Ministra Kurator nie podjął niezbędnych czynności mających na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego,…

GŁOGÓW. Minister edukacji zapowiada zmiany (WIDEO)

Czteroklasowe liceum ogólnokształcące, ściślejsze powiązanie szkół zawodowych z zakładami pracy, zmiany podstawy programowej – to tylko niektóre kierunki zmian w polskim szkolnictwie. Mówiła o nich w Głogowie minister edukacji Anna Zalewska podczas IV Młodzieżowego Dnia Polityki. – Zmiana podstawy programowej, która będzie widziała dziecko od momentu wejścia do edukacji, aż po zakończenie tej edukacji, dlatego na…