Tags: Mini Turnus

LEGNICA. Rozwój dzieci na pierwszym miejscu

Mini Turnusów dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Legnicy. Specjalistyczne zajęcia są prowadzone w Środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym przy ul. Chrobrego 13 (Willa Bolka von Richthofena). Celem nowego przedsięwzięcia poradni jest maksymalne pobudzenie i wykorzystanie potencjalnych możliwości dziecka oraz umożliwienie rodzicom obserwowania prowadzonych terapii, uczestniczenia w nich, wymiany doświadczeń związanych…