Tags: Miejska Rada Seniorów

Seniorzy wybrali swoich radnych

Barbara Morawiec została przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy, obowiązki wiceprzewodniczącego będzie pełnić Sławomir Kozioł, a sekretarza – Józef Kowalonek. Członków prezydium radni wybrali na inauguracyjnej sesji. Zgodnie ze statutem rada składa się z osób wybranych podczas Forum Wyborczego Legnickich Seniorów (19 czerwca br.) oraz dwóch przedstawicieli rekomendowanych przez prezydenta miasta i trzech reprezentantów uniwersytetów…

LEGNICA. Wybory do Miejskiej Rady Seniorów

Dwunastu członków Miejskiej Rady Seniorów II Kadencji zostało wybranych podczas II Forum Wyborczego Legnickich Seniorów. Wybrani radni są przedstawicielami min.: organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz podmiotów i instytucji działających na rzecz osób starszych. Podczas Forum w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana wybrano 12 radnych. Są to: Katarzyna Ligocka–Tybinka, Zdzisława…

LEGNICA. Seniorzy wybiorą nową radę

W czerwcu zakończy się dwuletnia kadencja Miejskiej Rady Seniorów. W związku z tym już 26 kwietnia odbędzie się II Forum Wyborcze tego gremium. Najwyższy już zatem czas na wyborczą kampanię w tym środowisku. W skład Miejskiej Rady Seniorów wejść może od 13 do 17 osób, w tym: reprezentanci uniwersytetów trzeciego wieku – po jednej osobie…