Tags: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

LEGNICA. Rozpoczęli dwuletnią kadencję

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego po raz trzeci zainaugurowała swą działalność. Podczas spotkania w Ratuszu prezydent wręczył nowym członkom oficjalne nominacje, a ustępującym podziękowania za dotychczasową działalność. Do zadań MRDPP należy m.in.: opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz wyrażanie opinii w kwestiach funkcjonowania organizacji pozarządowych. W…