Tags: miasteczko rowerowe

GMINA LUBIN. Miasteczko rowerowe otwarte

Ścieżki rowerowe, skrzyżowania równorzędne czy progi zwalniające i miejsca postojowe dla rowerów- to tylko część wyposażenia nowo otwartego miasteczko rowerowe. Mieści się ono w Chróstniku, dziś oficjalnie uruchomiono obiekt. Z obiektu, którego pomysłodawcą powstania były poprzednie władze będą mogły korzystać nie tylko dzieci z gminy Lubin. – Miasteczko zostało zaprojektowane w taki sposób, by dzieci…