Tags: Gostyń

Będą współpracować nad Parkiem Archeologicznym

Przedstawiciele Gminy Gaworzyce i Stowarzyszenia Zagroda Dziadoszan podpisali porozumienie o współpracy ramowej w sprawie utworzenia Parku Archeologicznego „Dziedzictwo Dziadoszan” w Gostyniu. Koncepcję utworzenia Parku przedstawili prezes stowarzyszenia Krzysztof Czapla i wiceprezes Mirosław Błażejewski podczas posiedzenia komisji rady gminy. Potem podpisano porozumienie o współpracy ramowej. – Obie strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania przy realizacji wspólnych…