Tags: gmina Grębocie

Droga w Krzydłowicach po remoncie

Wymianę nawierzchni na odcinku około 950 mb drogi powiatowej w Krzydłowicach sfinansowała gmina Grębocice. To jedna z najbardziej ruchliwych dróg w tym rejonie. Prace trwały niespełna dwa miesiące i obejmowały m.in. frezowanie nierówności, remont jezdni poprzez wymianę zniszczonej warstwy, wykonanie ścieku oraz regulację wpustów i włazów kanałowych. – Droga w Krzydłowicach była już mocno wyeksploatowana…