Tags: fotograficzne

Poznawanie historii elementem terapii

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne czy fotograficzne dotyczące historii Głogowa stały się formą terapii społecznej w ramach projektu, który realizuje głogowskie koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. − Dzięki tej formie terapii uczestnicy nawiążą i podtrzymują umiejętności kontaktów społecznych, komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, zostaną zmotywowani do aktywności społecznej – tłumaczy Grażyna Prusisz…