Tags: finansowanie działalności gospodarczej

Są pieniądze dla małych firm

Pożyczki obrotowe, hipoteczne czy poręczenia – to tylko niektóre z propozycji dla dolnośląskich mikro, małych i średnich firm, oferowane przez samorząd województwa. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, wyspecjalizowana instytucja finansowa samorządu, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego sytemu finansowania MŚP, ma obecnie do dyspozycji ponad 400 mln zł. – Te pieniądze trafią do firm jako…