Tags: figurka św. barbary

POLKOWICE. Nie tylko barbórkowe kufle

1200 figurek patronki górników – św. Barbary zamówił Związek Zawodowy Pracowników Dołowych w ZG Rudna. Przywieziono też tradycyjne kufle na karczmę górniczą. – Figurki świętej Barbary zostaną wręczone wszystkim zrzeszonym w naszym Związku, z okazji 15-lecia działalności – powiedział nam Piotr Trempała, przewodniczący ZZPD w ZG Rudna. – By strzegła ich w codziennej pracy i…