Tags: bartosz kotecki

Bezrobocie może wzrosnąć

Minimalne wynagrodzenie w kraju wynosi obecnie 2 600 zł brutto – aż o 350 zł więcej niż w zeszłym roku. Wzrosła także najniższa dopuszczalna stawka godzinowa (dziś 17 zł). Eksperci wskazują, że zbyt szybkie podwyższanie płacy minimalnej rodzi ryzyko zwolnień w mniejszych miejscowościach. Z drugiej strony jest to szansa na ożywienie w powiatowych urzędach pracy.…

Pomoc dla rodzin opiekujących się chorymi

Dzięki milionowemu wsparciu z Unii na Dolnym Śląsku mogą powstać domy opieki, kluby seniora, zatrudnieni zostaną asystenci i opiekunowie, którzy pomogą osobom samotnym, niesamodzielnym, chorym lub z niepełnosprawnościami. Trwa konkurs, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty oferujące usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje do 24…

W tych zawodach najłatwiej o pracę

Budowlańcy i kucharze to najbardziej poszukiwani pracownicy na Dolnym Śląsku. Na brak rąk do pracy zaczynają też narzekać właściciele salonów kosmetycznych, warsztatów mechanicznych i… Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W powiecie lubińskim po raz pierwszy zniknęły tzw. zawody nadwyżkowe – tu z rekrutacją problem mają w zasadzie wszystkie branże. Najbardziej brakuje fachowców z branży budownictwa…

Biznesowe debiuty dzięki dotacjom

Ponad osiemset nowych firm powstanie wkrótce na terenie województwa dolnośląskiego. Wszystko dzięki bezzwrotnym dotacjom z funduszy unijnych w wysokości ok. 24 tys. zł. Ponadto każda z nowo powstałych firm, w ramach dodatkowej pomocy, będzie mogła otrzymać drugie tyle przez rok po uruchomieniu firmy. W miniony piątek w wałbrzyskim Parku Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dokonał uroczystego…