Tags: aktywne

Czujniki ruchu pomagają przejść

Piesi już z pewnością zauważyli, że przy ul. Wrocławskiej powstało kolejne bezpieczne, aktywne i oparte na inteligentnej technologii przejście dla pieszych. Czym różni się od tradycyjnych „pasów”? Z aktywnego przejścia można korzystać przy skrzyżowaniu z ul. Gwiezdną. Działanie systemu jest proste – tłumaczą legniccy urzędnicy. – Pieszy, gdy znajdzie się w obrębie pasów przy krawężniku,…