Tags: abolutorium

Zarząd powiatu głogowskiego skwitowany

Większością głosów radni powiatu głogowskiego udzielili zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Szczegółowo realizację budżetu w minionym roku przedstawił skarbnik powiatu. Pozytywną opinię w tej kwestii wydał Klub Lewica i Bezpartyjni. W jego imieniu wystąpiła radna Ewa Pawlak – Osomańska. – Zadbano o prawidłowy monitoring budżetu, co zapewniło płynne funkcjonowanie budżetu pomimo jego…

ZŁOTORYJA. Burmistrz skwitowany

Radni byli jednogłośni w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Złotoryi za wykonanie budżetu. Robert Pawłowski sprawuje urząd burmistrza pierwszą kadencję, czyli od 8 grudnia. – W sumie to absolutorium dotyczy mojego poprzednika – mówi burmistrz Robert Pawłowski.   Złotoryjscy radni tak naprawdę oceniali pracę poprzedniego burmistrza Ireneusza Żurawskiego.   Dochody budżetu zostały zrealizowane w ponad 90…