Tags: #ZUS #zarobki #emeryci #renciści

Emeryci i renciści mogą zarobić więcej

Od 1 czerwca emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swoich świadczeń, które wypłaca im ZUS. Zmiany dotyczą osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne i dodatkowo pracują, a są podyktowane wzrostem wysokości średniej krajowej pensji. Emeryci i renciści mają możliwość zarobić bez żadnych konsekwencji do 3732,10 zł brutto. Limity zmieniają się co kwartał. – Warto tego…