Tags: smog

Antysmogowy apel do gmin: do roboty!

Członkowie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego wystosowali pismo do prezydentów, burmistrzów i wójtów dolnośląskich gmin, w którym apelują m.in. o informowanie mieszkańców o zapisach uchwały antysmogowej i przeszkolenie urzędników. – Same uchwały nie wystarczą, by poprawić jakość powietrza – przekonują. Przyjęte przez sejmik pod koniec listopada ub.r. uchwały antysmogowe mają w istotnym stopniu wpłynąć na czystość powietrza…

Gaworzyce nadal walczą ze smogiem

„Smog w Gminie Gaworzyce” – to temat konkursu plastycznego ogłoszonego dla mieszkańców przez urząd gminy. Jest to jednocześnie akcja społeczna dotycząca zwalczania tego zjawiska. – Swoją pracą możecie wyrazić sprzeciw smogowi – zachęcają organizatorzy konkursu. – Zdrowie jest największą wartością i najsilniejszym argumentem, którym chcemy zachęcić mieszkańców do udziału w akcji. Prace należy dostarczyć do…

33 miliony na ekologiczną wojnę

Samorząd województwa dolnośląskiego, który m.in. wprowadzając kilka tygodni temu uchwały antysmogowe wypowiedział wojnę smogowi, przeznacza kolejne środki na poprawę czystości powietrza w regionie. Tym razem Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, jednostka samorządowa wdrażająca Regionalny Program Operacyjny, 16 stycznia rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów na kogenerację i modernizacje sieci ciepłowniczych na Dolnym Śląsku. Kwota w tym…

Ścinawa walczy ze smogiem

Stan powietrza w Ścinawie w okresie grzewczym nie jest zadowalający, samorząd zamierza z tym walczyć, dlatego wdraża i planuje realizację działań dotyczących ograniczania, tzw. niskiej emisji. W Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, które miało na celu uświadomić im czym jest smog i jak jest niebezpieczny dla zdrowia. Podczas spotkania…

Biskupi: oczyśćmy powietrze ze smogu i ludzkiej lekkomyślności

Biskupi z Wrocławia, Legnicy i Świdnicy zwrócili się do wiernych w sprawie wysokiego zanieczyszczenia powietrza w regionie. „Jako mieszkańcy województwa dolnośląskiego nie możemy udawać, że problem (smogu – przyp. red.) nas nie dotyczy, tym bardziej, że niektóre z naszych miast znajdują się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce” – czytamy w piśmie duszpasterskim. Hierarchowie…

Urzędnicy i policja skontrolują domy głogowian

W Głogowie urzędnicy wraz z policją będą kontrolować i sprawdzać, czym mieszkańcy miasta palą w piecach. Nadchodząca zima oznacza powrót problemów ze smogiem. Dlatego miasto postanowiło skupić więcej uwagi na ograniczeniu niskiej emisji. – Pracownicy ratusza wraz z policjantami będą odwiedzać poszczególne posesje. Tam, gdzie pojawią się sygnały, że spalane jest paliwo niezgodne z przepisami,…

Legnica walczy ze smogiem

W Legnicy na dobre rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim powrócił temat zagrożenia smogiem. Miasto już od kilku lat intensywnie z nim walczy, podejmując szereg doraźnych i dalekosiężnych działań. Jedną z najważniejszych form tej walki jest dofinansowywanie kosztów, związanych z wymianą tradycyjnych źródeł ciepła na ekologiczne. Do 2016 roku pieniądze na ten cel…

32 dowody “do wora” za emisję spalin

Legniccy policjanci sprawdzili stan techniczny 143 samochodów, przyglądając się głównie działaniu silnika i sprawności układów wydechowych. W efekcie zatrzymali w sumie 32 dowody rejestracyjne – to liczby akcji “Smog”. “Smog” to działania, które mają eliminować z ruchu samochody w złym stanie technicznym, w szczególności te, które emitują do atmosfery zbyt dużo spalin. Poprzednia taka akcja…

Legnica: Policjanci sprawdzają emisję spalin

Dziś od samego rana funkcjonariusze legnickiej drogówki szukają na drogach powiatu aut, które emitują do atmosfery nadmiernie toksyczne spaliny. Akcja pod kryptonimem “SMOG” potrwa do wieczora. Działania legnickich policjantów mają charakter kontrolno-prewencyjny. Chodzi w nich oczywiście o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale największy nacisk mundurowi będą kłaść na to czy samochody kontrolowanych kierowców są w…

Legnica wzorem Jawora: “uśmiechnięte” tablice

Przy ul. Witelona stanęła tablica, informująca mieszkańców o jakości powietrza. Kolejna niebawem pojawi się w holu wydziału spraw obywatelskich w Akademii Rycerskiej. Co je wyróżnia? O jakości powietrza informują m.in. za pomocą uśmiechniętych lub smutnych buziek. Na podobne rozwiązanie w lutym zdecydował się Jawor (Smog w Jaworze? Smutna buźka!). Podobnie jak tam, dziś w Legnicy…