Tags: Fundacja Polska Miedź basen

KOTLA. Fundacja Polska Miedź finansuje wyjazdy dzieci na basen

Od marca do maja potrwa kolejna tura wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Kotla, powiat głogowski, do polkowickiego aquaparku. Ci, którzy w danym dniu nie będą mogli być na basenie, korzystają z groty solnej. W sumie, w tym roku szkolnym, w wyjazdach bierze udział 386 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, Szkoły Filialnej w Chociemyśli z odziałem „O”…