Tags: Fundacja dofinansowanie Żukowice

POWIAT GŁOGOWSKI. 250 tys. zł z Fundacji Polska Miedź dla gminy Żukowice

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację pięciu projektów, z jakimi gmina Żukowice wystąpiła do Fundacji Polska Miedź z prośbą o dofinansowanie. – Otrzymaliśmy ogromne wsparcie finansowe, ćwierć miliona złotych – informują pracownicy urzędu gminy. – Dziękujemy za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji zadań. Najwięcej z tej puli, ponad 138 tys. zł, pochłonie remont instalacji elektrycznej…