LEGNICA. Seniorzy wybrali swych przedstawicieli

IMG_7362Miasto jest jednym z pierwszych w Polsce, które powołało do życia Miejską Radę Seniorów. W skład tego gremium wejdzie dwanaście osób oraz dwóch przedstawicieli prezydenta i po jednym delegacie z trzech działających w Legnicy uniwersytetów trzeciego wieku. Łącznie 17 osób.

Na pierwsze forum, które wyłoniło radnych, złożyło się 29 delegatów reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz sekcji emerytów i rencistów działających przy związkach zawodowych.

IMG_7417W sumie o 12 mandatów ubiegało się 19 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymali i w skład MRS weszli: Ewa Bancarzewska, Anna Bielachowicz, Anna Bukowska, Elżbieta Chucholska, Mikołaj Dąbrowski, Barbara Galant, Krystyna Koronowicz, Jan Maciej Lipiec, Ewa Malorny, Witold Pastor, Danuta Przechera oraz Janina Tumaszewicz.

Rada ukonstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Wówczas wybierze ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

JOM

Dodaj komentarz