LEGNICA. Łemkowskie Jeruzalem

IMG_7990To tytuł wystawy przedstawiającej prace artystów związanych z kulturą łemkowską, m.in. słynnym Nikiforem. Wernisaż odbył się w piątek w Galerii Sztuki Ring – Rynek 12. Na ekspozycję składają się także oryginalne prace Nikifora, udostępnione z prywatnych kolekcji.

XIV edycja Łemkowskiego Jeruzalem, to plener poświęcony Nikiforowi, mający na celu integrację łemkowskiego środowiska artystycznego, które w twórczych poszukiwaniach porusza kwestie związane z tą kulturą. Łemkowskie Jeruzalem ma znaczenie symboliczne, kultowe, a dla wielu jest to powrót do korzeni, podróż w głąb siebie.

Oprócz walorów artystycznych, plener zachęca do dialogu międzykulturowego i bliższego poznania kultury łemkowskiej. Na wystawę składa się 40 poplenerowych prac różnych artystów i technik (malarstwo, grafika komputerowa, film), powstałych podczas tygodniowego pleneru.

GALERIA SZTUKI/FOT. JOM

Dodaj komentarz