Zostań prezesem KGHM!

Polska Miedź szuka kompetentnych i doświadczonych menedżerów. Wolne są dwa stanowiska: prezesa zarządu i wiceprezesa do spraw aktywów zagranicznych. CV można składać do 27 marca.

Informację o konkursach na najwyższe menedżerskie stanowiska spółka opublikowała w postaci komunikatów prasowych. Okazuje się, że szanse ma – teoretycznie – całkiem spore grono osób z biznesowym doświadczeniem.

Kandydat na prezesa musi mieć wykształcenie wyższe, uzyskane w Polsce lub za granicą. Oczekuje się od niego co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego, z czego minimum trzy lata musi dotyczyć stanowisk kierowniczych lub samodzielnych. W ten staż wliczy się też prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Co jeszcze trzeba wiedzieć, żeby zostać szefem jednej z największych polskich firm? Niezbędna jest znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności tych, gdzie ma swoje udziały Skarb Państwa. Trzeba też wiedzieć, na czym polega prowadzony przez KGHM biznes – jaki jest zakres działalności firmy i w jakim sektorze ona działa. Ten ostatni wymóg jest sformułowany dość ogólnie, biorąc pod uwagę, że prezes KGHM stanie na czele holdingu, w którym oprócz Polskiej Miedzi jest kilkadziesiąt innych firm o bardzo szerokim spektrum specjalizacji: od górnictwa i produkcji metali szlachetnych przez produkcję maszyn górniczych, materiałów wybuchowych, handel metalami, usługi gastronomiczne, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi zdrowotne, SPA i wellness po produkcję grafenu epitaksjalnego.

Nieco więcej rada nadzorcza będzie wymagać od wiceprezesa do spraw zagranicznych aktywów – będzie musiał on wykazać się dodatkowo „operacyjną” znajomością języka angielskiego. Umiejętność komunikowania się w innych językach będzie dodatkowym atutem. Prezes może liczyć na tłumaczy.

Obu menedżerów muszą jeszcze cechować wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swoboda poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich”.

Co istotne, nie mają szans na objęcie tych stanowisk społeczni współpracownicy lub współpracownicy parlamentarzystów, członkowie różnego szczebla władz partii politycznych, przedstawiciele związków zawodowych działających w grupie KGHM ani osoby, których „aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki”.

Szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych kandydatom znajdują się tutaj.

Zainteresowani muszą złożyć swoje aplikacje do 27 marca. Rada nadzorcza spotka się z wybranymi kandydatami 3 i 4 kwietnia.

Przypomnijmy, że wakaty w zarządzie KGHM powstały po sobotnim odwołaniu prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego i jego zastępcy Michała Jezioro.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..