Zarząd powiatu głogowskiego skwitowany

Większością głosów radni powiatu głogowskiego udzielili zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Szczegółowo realizację budżetu w minionym roku przedstawił skarbnik powiatu. Pozytywną opinię w tej kwestii wydał Klub Lewica i Bezpartyjni. W jego imieniu wystąpiła radna Ewa Pawlak – Osomańska.

– Zadbano o prawidłowy monitoring budżetu, co zapewniło płynne funkcjonowanie budżetu pomimo jego licznych zmian – mówiła radna.

Podobnego zdania był Klub Radnych PO i PSL, a odmiennego – Klub Radnych KWW Jana Zubowskiego.

– Według nas zarząd od początku kadencji nie przedstawił jasnej i klarownej wizji rozwoju powiatu na cztery lata – przekonywał radny Mirosław Strzęciwilik w imieniu Klubu. – Zarząd pomijał nasze wnioski do budżetu dotyczące budowy dróg, chodników, dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, wzrostu wynagrodzeń dla jednostek powiatowych – dodał.

Za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu głosowało 13 radnych, sześć osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu.

Starosta powiatu Jarosław Dudkowiak podkreślił, że radni opozycji wstrzymali się przy głosowaniu nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, a byli przeciwni absolutorium.

– To oznacza bardzo dobrą ocenę pracy zarządu w roku 2017, spojrzenie na powiat, jego rozwój – skomentował starosta Jarosław Dudkowiak. – Udowadnia, że odpowiedzialnie prowadzimy finanse, dbamy o jednostki powiatu głogowskiego. Dotrzymujemy słowa. Bardzo dziękuję radnym za taką ocenę.

Głosowanie odbyło się wczoraj podczas sesji wyjazdowej rady powiatu, która odbyła się w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Fot. UR

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..