Jak zarobić dla fundacji?

Zdobywanie funduszy to dla organizacji pozarządowych zadanie równie ważne jak to, które było bezpośrednim celem ich założenia. O tym, jak zapewnić fundacjom i stowarzyszeniom finansową niezależność, będą mówili eksperci prowadzący szkolenie dla sektora NGO z naszego subregionu.

Szkolenie pod hasłem „Ekonomia społeczna szansą dla NGO” kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą statutową działalność odpłatną lub działalność gospodarczą. Poprowadzą je specjaliści Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej LGOWES w Legnicy.

Uczestnicy warsztatów poznają różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych form działalności generującej przychody. Omówione będą również aspekty prawne, organizacyjne i praktyczne ekonomizacji NGO. Wszystkim organizacjom, których przedstawiciele pojawią się na spotkaniu, prowadzący pomogą wybrać najlepsze i najskuteczniejsze sposoby finansowania działalności statutowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator, Dolnośląski Punkt Doradczy w Lubinie, zaprasza zainteresowanych 6 listopada, w godzinach od 10 do 12 do świetlicy wiejskiej w podlubińskich Miroszowicach.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..